Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

'Worst' combo ever: Single, almost 30, φοιτήτρια, over weight και Κυπραία!

Οι εύχες:
Άτε και του χρόνου να έβρεις και μια δουλεία στην Κύπρο.
Άτε και του χρόνου να έβρεις και ένα καλο παιδί.
Άτε και του χρόνου με το πτυχίο.
Άτε και του χρόνου να μας φέρεις και τον χαρτωμένο.
Άτε και του χρόνου μόνιμα στην Κύπρο

Οι ερωτήσεις :
Μα ακόμα σπουδάζεις?
Μα εχώρησες?
Μα είσαι single?
Μα έφυες που Κύπρο?
Πότε εννα παντρεφτείς?
Πότε εννα έβρεις κάποιον?
Μα εννα φάεις και εσύ Christmas cake? 
Μα εν εχώρτασες ακόμα?
Μα εννα πιείς και άλλην μπίραν?
Μα είσαι 74 κιλά?
Μα τάμπου τρώσειν στην Ολλανδία και έβαλες κιλά?
Έκαμες και χόρτο τζικάτω?
Έκαμες μόνο χόρτο τζικάτω?


Τα conclusions:
(Όταν λαλώ ότι ο πρωην μου εν ξένος) Σαν του Κυπραίους εν έχει
Καλήτερα να σπουδάζεις παρα να είσαι δακάτω με έτσι κρίση!
Κάποιον εννα έβρεις και εσύ!
Εν είσαι πασχιά, είσαι εύσωμη!
Έχεις όμως ωραίο πρόσωπο!
Να μείνεις εξωτερικό μάνα μου, δακάτω εν έχει δουλειες. 
Είσαι 29? εν σου φαίνετε!

Gotta love being a patata